ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MÔNG CỔ

  • Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Mông cổ
    Điện thoại: (976 -11) 458917
  • Email: dsq.ulanbator@gmail.com hoặc ulanbator@mofa.gov.vn
  • Cán bộ ngoại​ giao:
  • 1. Đoàn Thị Hương, ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN                              
  •  2. Đào Nguyễn Phú, Bí thư thứ nhất
  • ​Nhân viên ngoại​ giao:
  • 3. Nguyễn Tường Minh, Nhân viên
  • 4. Trần Quang Ninh, Lái xe
Top
error: Content is protected !!